שיפור פריון ב27%

מחלקת תפעול ושרשרת אספקה  באחת  מחברות האסתטיקה הגדולות בישראל

האתגר: לא קיימת מתודולוגיה לניהול יומנים ,עומסים והמתנות  מרובות ברוב סניפי הרשת ,אין מדיניות של מדידת זמני המתנה, ,לא קיים תכנון משאבים בהתאם לצפי עבודה  ריבוי של תלונות לקוחות באשר לזמינות תורים והמתנות בתור בסניפים פריון נמוך של עובדי הייצור

הפרויקט: הגדרה מחדש של שרשרת האספקה :הגדרת סטנדרט עבודה אחיד  בין סניפי הרשת בעולם התפעול והשירות, הגדרת זמני תקן לייצור ,קביעת תקני כ"א ואמצי ייצור נוספים, תכנון ייצור ,בניית תקציב  ,קביעת מדדי  יעילות ,מדדי איכות ,הגדרת יעדים לסניף ולרשת

תוצאה: שיפור זמינות תורים ,הפחתת זמן המתנת לקוח בסניף מתחת ל20 דקות.

הגדלת  פריון ייצור ב27%

איך אוכל לעזור לך?