הקטנת רמות המלאי, הפחתת אובדני מלאי ושיפור אמינות המלאי לכדי 99.5%

חברת בפריסה ארצית, מאות עובדים.

האתגר: מחסור במלאי מוצרים בסניפי החברה, היעדר בקרה ושליטה ,אמינות מלאי נמוכה ביותר, חוסר מעורבות של הגורמים המעורבים בתהליך ,רמות מלאי גבוהות לצד חוסרים  ללא יכולת לספק מוצרים ללקוחות החברה

הפרויקט: בניית מתודולוגיה לחיזוי ביקוש לכל סניף וביקוש מצטבר לרשת , ניטור תהליכים משבשי מלאי   ,מחשוב התהליך והנגשת המידע לכלל הגורמים המעורבים בתהליך ,הדרכה וליווי העובדים הרלבנטיים, שיפור הסכמים ספק ,חברת אחסנה .

תוצאה:

הקטנת רמות המלאי הרשתי ,הפחתת אובדני מלאי  ושיפור אמינות המלאי לכדי 99.5%

איך אוכל לעזור לך?