הפחתת עלויות שכר ריאליות ב15% , צמצום משמעותי בתחלופת עובדים

מחלקה המונה 120 עובדים ופועלת במספר תחנות עבודה :ליקוט, אריזה, שינוע, אחסון ,מחסן מסירה לקוחות  .

האתגר: יכולת לייצר זמן תקן לכל תחנת עבודה  ,לייצר מערכת מודדת ומתגמלת עובדי ייצור ,ניטור תהליכי בודה ומניעת בזבוז משאבים .

הפרויקט: מדידה והגדרת זמני תקן לכל תחנת עבודה ,מיטוב תהליך ,שיפור  פעולות לא יעילות  ,בחינת הנדסת אנוש ,הוספת תחנות מחשב ומסופונים ,שיקוף תפוקות במסכים אישיים וקבוצתיים .

תוצאה:

צמצום תחלופת עובדים ,צמצום מחסור בעובדים ,הפחתת הוצאות שכר ריאליות בשיעור של 15%

איך אוכל לעזור לך?