מושגי יסוד בניהול מלאי

אופן ניהול מלאי של החברה  משפיע על פעילותה  בהיבטים  הפיננסים, שירותים, תפעולים וכן על  שורת הרווח של החברה .

ארגונים המספקים שירות וכן ארגונים יצרניים צורכים מוצרים על מנת לקיים את פעילותם השוטפת  ,תחום  ניהול  המלאי  כולל בתוכו עולם רחב  של מושגים ,חישובים, תחזיות, עלויות , סיווגים ומדדים.  אופן ניהול מלאי של החברה  משפיע על פעילותה  בהיבטים  הפיננסים, שירותים, תפעולים וכן על  שורת הרווח של החברה , באמצעות ניהול  נכון של מלאי ניתן להשפיע  על הפחתת אובדנים וגניבות, צמצום מלאי מת, צמצום מוצרים  פגי תוקף, הקטנת חוסרי אספקה, שיפור השירות, תמיכה בתחזית מכירות ,עלויות אחזקת המלאי ועוד .

מקובל לסווג את המלאי לכמה סוגים:

מלאי חומרי גלם -מלאי מוצרים המשמשים לייצור המוצר הסופי הנמכר.

מלאי תוצרת בתהליך-מלאי מוצרים אשר בתהליך ייצור אך אינם מוכנים עדיין להפצה .

מלאי תוצרת גמורה -מלאי מוכנים המוכן לאחסנה, הפצה.

רכישה ואחזקת מלאי כרוכות  בהוצאות אשר באות  לידי ביטוי בסעיפי הוצאות שונים וכוללות את עלות המלאי ואת העלויות הנגזרות מרכישתו ואחסנתו, בין עלויות אילו ניתן למנות :

עלות ההון: זוהי העלות של הכסף באם המלאי נרכש באמצעות הלוואה או רווח אלטרנטיבי שיכולה לקבל החברה בהסטת השקעה במלאי לאפיק אחר.

עלות בלאי  ואובדנים: הכוונה למלאי שנפגם, אבד, נגנב, לא נמכר בעתו.

עלות אחסנת מלאי: כוללת את עלויות המקום בו מאוחסנים המוצרים עלויות אילו כוללות שכירות, דמי ניהול, חשמל, ארנונה, שכר עובדים ,ביטוח וכו'

על מנת להבין  את אפשרויות התכנון וניהול המלאי נכיר מספר  מושגים בסיסיים:

זמן אספקה: פרק הזמן אשר חולף ממועד ביצוע ההזמנה עד האספקה שלו בפועל ,האם גודל ההזמנה שלי יהיה זהה אם הספק שלי מספק לי כל יום? כל שבוע ?כל חודש ?

צריכה על פני פרק זמן : כמה יחידות נצרכות ,נמכרות על פני ציר הזמן ,בהתאם לנתוני עבר מבצעים הערכה עתידית  .

מלאי ביטחון:  נקבע באמצעות ימי מלאי מינימום לדוגמא:  חברה  מוכרת  5 יח' ממוצר בממוצע ביום ,על מנת למנוע אפשרויות לחוסרים מחליטים על מלאי מינימום של 10 ימים כלומר  5 יח' נמכרות ביום כפול 10 ימי מלאי ביטחון =50 יח' מלאי ביטחון

נקודת הזמנה: מגדירה  את הנקודה בה נדרשת הזמנה  מהי רמת המלאי של המוצר אשר מצריך לבצע הזמנה ? נניח שוב שחברה מוכרת 5 יח' ממוצר בממוצע בכל יום וחושב מלאי ביטחון של 50 יח' אם האספקה מתבצעת אחת לחודש (30 יום ) נקודת ההזמנה תחושב באופן הבאה:

50 יח' מלאי ביטחון ועוד 5 יח' נמכרות בממוצע ביום כפול 30 ימים תדירות בין אספקה לאספקה        200 =50+(5*30)

כלומר נקודת ההזמנה תהיה  בכל פעם שהמלאי יגיע ל200 יחידות  שם תתבצע הזמנה חדשה

גודל ההזמנה : מגדיר את  כמות  היחידות אשר תוזמן בכל נקודת הזמנה , בדוגמא שלנו המלאי בעת ההזמנה היה 200 יח' (נקודת הזמנה)  , מלאי הביטחון שלנו מוגדר 50 יח' ,                                            כך שגודל ההזמנה יהיה   150 =200-50

תכנון ובקרה של מערך השירות

  תכנון ובקרה של מערך השירות. תכנון והתאמת משאבים הינם כלים  מהותיים לפעילות תקינה ורווחית של כל ארגון ,מחד נדרש למנוע  כשלים תפעוליים כגון  זמני

ניתוח שרשרת האספקה באמצעות מודל SCOR

האתגר העיקרי של שרשרת אספקה בארגון הוא לספק מוצרים    בזמן הנכון,  באיכות הנכונה ובכמות הנכונה   כל זאת תוך שמירה על גמישות תפעולית. קיימות שיטות

איך אוכל לעזור לך?