גישת 5s ככלי לגיבוש גישה של מצוינות תפעולית

 S 5 הינה שיטה שמקורה ביפן ומושתת על שני ערכים: כבוד לעובד וכבוד לסביבת העבודה שלו.

שיטה זו מבליטה את הצורך  לבחון את סביבת העבודה של העובד ומעורבותו מתוך הבנה שככל שסביבת העבודה של העובד תהיה נקיה יותר ,מסודרת יותר  ,כך ניתן יהיה  לשפר את איכות הייצור ,להקטין טעויות ולשפר את פרודוקטיביות הייצור  .השיטה מעבירה את האחריות לסביבת העבודה אל העובד כגורם שמתכנן ,מנהל ומבקר את התהליך .            השיטה מבוססת על חמישה עקרונות אשר יישומם יוביל לייצור מוצר איכותי יותר, באופן יעיל יותר :

Sortמיון ,הסרת כל הפריטים הבלתי נחוצים בסביבת העבודה, כל אותם  הפריטים שאינם נדרשים לייצור או לפעילות  ואינם נחוצים  באזור העבודה.

Set in order-לסדר,בשלב זה מארגנים מחדש את הפריטים שזוהו כנחוצים בסביבת העבודה.

Shine-ניקיון, הניקיון  משפיע  באופן ישיר על היכולת לייצר מוצרים  איכותיים וצריך להיות חלק מתהליך העבודה.

Standardize  להגדיר כסטנדרט, מטרתו של שלב זה לבנות שיטה אשר תבטיח באופן סדור  את שלושת השלבים הראשונים.

Sustain-לקיים ,משמעותו של שלב זו  הינה  לקבע  את ארבעת השלבים הקודמים לחלק מהתרבות הארגונית ומשגרת היומיום.

יתרונות  השיטה:

הפחתת עלויות , צמצום בזבוז של מלאים, שטחים, שינוע, תנועות מיותרות.

קיצור זמני Set up  ע"י קיצור זמני העבודה העקיפה.

שמירה על  אמצעי הייצור וסביבת הייצור  מסודרים ונקיים יותר ככלי להפחתת טעויות ושיפור האיכות.

שיפור  רמת הבטיחות : מניעת תאונות אשר מקורן  מפריטים שלא צריכים להיות  ברצפת הייצור.

העלאת רמת האחזקה: הפיכת פעולות האחזקה לחלק מהשגרה היומיומית תקטין את  הצורך בתחזוקת שבר ותצמצם את פרק הזמן הממוצע בין תקלות (M.T.B.F )

מושגי יסוד בניהול מלאי

אופן ניהול מלאי של החברה  משפיע על פעילותה  בהיבטים  הפיננסים, שירותים, תפעולים וכן על  שורת הרווח של החברה .

איך אוכל לעזור לך?